Exekutorský úřad Blansko

Kontakt
Dražby movitých věcí
Smlouva o provedení exekuce
Úřední deska

Exekutorský úřad Blansko

Soudní exekutor Mgr. Daniel Týč
Masarykova 12
678 01 Blansko

tel./fax: 516 412 500
email: podatelna@soudex.cz

č.ú.: 86-1137320237/0100
variabilní symbol je číslo EX bez lomítka
příklad: EX - 156/03 je variabilní symbol 156032005 © Exekutorský úřad Blansko, design Shean.cz